خدمات فروش سپهران

مرحله فروش از پیچیده ترین مراحل یک پروژه می باشد که متخصصین شرکت سپهران در تمامی مراحل، مشتریان خود را همراهی خواهد کرد.

فرآیند و مراحل فروش در شرکت سپهران به قرار زیر می باشد:

پیش طراحی

بازدید کارشناسان شرکت از محل پروژه
برگزاری جلسه با بهره بردار و ثبت درخواست های مورد نیاز و تهیه طرح اولیه
بررسی ملزوات بهداشتی و ایمنی و تاسیساتی

نقشه چیدمان

مراحل اصلی طراحی شامل : تعریف نوع ساخت ، نیازها ی فضای کار،روش عملکرد کیفیت تجهیزات و مصرف انرژی
طرح کلی و چیدمان شامل : مشخصات فضای کار ، روند جریان کار ، روند گردش مواد اولیه ، روند گردش نیروی کار و تجهیزات
چیدمان نهایی به همراه نقشه پیشنهادی ، مشخصات فنی تجهیزات و پیشنهاد قیمت اولیه

طرح نهایی

مفهوم فضای کار مفید
شرایط نهایی چیدمان تجهیزات و جریان اجرایی کار از مواد اولیه تا محصولات نهایی
لیست تجهیزات و مشخصات فنی

ارائه به مشتری

ارائه طرح نهایی لیست تجهیزات و مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی به مشتری

نهایی کردن پیشنهاد

پس از ارائه طرح نهایی به مشتری کلیه مدارک فنی اعم از پلان چیدمان و مشخصات فنی و پیشتهاد قیمت به تایید مشتری میرسد.

ارائه نقشه های مکانینال و الکترومکانیکال

در صورت آماده بودن محل نصب تجهیزات پلان چیدمان با توجه به وضع موجود طراحی میشود در غیر این صورت در مورد طراحی آزاد در صورت به اتمام نرسیدن مرحله ساختمانی این شرکت نقشه های تاسیات مورد نیاز (آب ,فاضلاب, برق,گاز و ……) را برای اجرا به مشتری ارائه و طی دوره های معین اقدام به بازدید و بررسی مراحل کار مینماید.

تهیه کردن تجهیزات

با توجه به لیست تهیه شده اقدامات جهت تهیه لیست ساخت تجهیزات در کارخانه و خرید صورت میپذیرد که در صورت خرید در مورد قطعات مصرفی در دستگاها مراحل زیر میبایست صورت پذیرد:.

ارزیابی و مقایسه تامین کنندگان
درخواست خرید کردن و تقاضای قیمت براساس بودجه مشتری
بازرسی از کارخانه مورد نظر
نهایتا تائید و خرید
بازرسی اقلام پس از تحویل