جاسازی صحیح و کارآمد وسایل و لوازم مورد نیاز کارکنان، نقش بسیار مهمی را در فعالیت های روزمره یک بیمارستان ایفا می کنند. مرتب ، تمیز و دردسترس نگه داشتن این وسایل با درنظر گرفتن فضای ارزشمند بیمارستان ها کمک بزرگی است به کارامدتر بودن محیط های کاری بیمارستان.

تیم متخصص سپهران از تجربه و دانش کافی در زمینه شناسایی نیازهای شما و طراحی یک سیستم قفسه بندی بیمارستانی ایده ال برخوردار می باشد. از جمله موادری که در حین طراحی و تصمیمگیری در این گونه پروزه ها باید مد نظر داشت، به استفاده بهینه از فضا، رعایت بهداشت و افزایش بهره وری کاری می توان اشاره کرد.
null

ترولی ها

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

null

قفسه بندی

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

null

تجهیزات تشریح

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

null

تجهیزات شستشو

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید